VERSLAG ACTIVITEITEN

De stichting BES is een organisatie die in 2005 is voortgekomen uit het gehandicapten platform van de gemeente Meerlo-Wanssum. Met financiële steun van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray zet de stichting BES zich in om mensen met een beperking op allerlei wijzen te ondersteunen bij diverse bewegings- en sportactiviteiten. 

 

In het jaar 2017 heeft de stichting de volgende groepen aangestuurd:

 

Een jongerengroep:

Wekelijks op maandag, van 19.00 tot 20.00 uur sport een groep jongeren van 8 jaar t/m 18 jaar. Allerlei spel- en bewegingsactiviteiten worden aangeboden door vier begeleidsters. 

Deze groep staat o.l.v. dhr. Jelle Aerts. 

 

Contactpersoon voor BES is Ben Coenders

E-mail: bencoenders@kpnmail.nl

Adres: Hoofdstraat 5, 5864 BC Meerlo, tel. 0478-692531

  

De rolstoeldansgroep: Roll for Fun!

Op donderdagavond dansen ongeveer 8 rolstoelers en 8 “staanders” er vrolijk op los in het gemeenschapshuis te Blitterswijck. Naast deze donderdagavond verzorgt deze rolstoeldansgroep ook tal van demo’s in onze regio en doet ze mee aan nationale danswedstrijden. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor internationale Show Dance wedstrijden onder

auspiciën van de SRN (Stichting Rolstoeldansen Nederland).

 

Contactpersoon voor BES is Sabrina van den Bekerom: 

E-mail: svdbekerom@hotmail.com

Telefoonnummer: 06 22082857 

 

Een dansgroep voor meervoudig gehandicapten:

Sinds 1 november 2012 is een dansgroep voor meervoudig gehandicapten toegetreden tot de stichting Bes. Deze groep danst wekelijks in een ruimte van “Mikado” Van Bornestraat 2a, Horst. De groep wordt begeleid door 4 vrijwilligers o.l.v. mevr. Truus Peeters, tevens contactpersoon en

bestuurslid St. Bes.

 

Contactpersoon voor BES is Truus Peeters:
Telefoonnummer: 077 - 3981629 

 

Bestuur:

De stichting wordt geleid door een, geheel uit vrijwilligers bestaand, 8-koppig bestuur, die zo’n 6 a 7x

per jaar bij elkaar komt.