Financiële Balans 2023

UITGAVE

opstart fitnessgroep     € 2.000,00
zaalhuur       € 1.250,00
vrijwilligers vergoeding     € 1.500,00
reiskosten       € 900,00
Contributie 3e   € 450,00
vergadering     € 150,00
materiaal       € 250,00
pr       € 250,00

administratie

     

€ 300,00

Totale uitgave       € 7.050,00

INKOMSTEN

   
Contributie x €50,; | Fitness €200,-  € 1400,00  
Sub. gem. Horst a/d Maas € 2900,00  
Extra bijdrage gemeente (project subsidie) Horst aan de Maas opstart fitnessgroep € 2000,00  
Aangevuld uit reserve Stichting Bes € 500,00  
Sponsor activiteiten: Rabo clubactie, Rundje um ut Hundje € 250,00  
     
Totaal inkomsten € 7.050,00  
     

 

Toelichting 

2023 opstart fitnessgroep met project subsidie gemeente
aanvulling uit spaarrekening.    
         
31-12-2022 lopende rekening   € 1.601,80
31-12-2022 spaarrekening    € 7.052,55

 

 

Inzage financiële zaken, neem contact op met de penningmeester.