SAMENSTELLING BESTUUR

Bestuurssamenstelling St. Bes per 1 januari 2023

 

Voorzitter: vacant

Secretaris: vacant

Penningsmeester: Ben Coenders

Leden:

Ria Kleuskens
Els Kusters
Jan Verstraelen

Ans Seijkens